Tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet, blant annet produksjonstilskudd, regionalt miljøtilskudd og naturskadeerstatning, blir utbetalt til dette bankkontonummeret.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

 

Start service

About this form

Kontonummeret kan endres etter at søknaden er sendt. For produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd, herunder tilskudd til drift av beitelag (OBB), må endringen være gjort senest 31. januar året etter søknaden ble levert for at tilskuddet skal betales ut til det nye kontonummeret.

  • Alle som søker om tilskudd eller erstatning via Landbruksdirektoratets løsninger kan endre bankkontonummeret sitt med dette skjemaet.
  • Du kan registrere kontonummer som gjelder utbetalinger til deg som privatperson, og til foretak som du representerer.
  • For å ha tilgang til tjenesten for et foretak må du ha rollen utfyller/innsender eller enkeltrettighet til tjenesten.
  • For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for et foretak, kan du se under menypunktet Profil velg Skjema og tjenester du har rettighet til. Hvis du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.
  • Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere. Du skal blant annet kunne bruke kodebrev fra MinID.

Skjemaet skal brukes til å registrere og endre kontonummer som skal brukes ved utbetaling av tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet, blant annet produksjonstilskudd, regionalt miljøtilskudd og naturskadeerstatning.

Open contact form