Du skal bruke denne tjenesten når du skal søke om erstatning eller ettersende dokumenter.

Virksomhet som driver med honningproduksjon og som har fått vedtak om flytterestriksjoner på produksjonskuber, har rett til erstatning når dette fører til svikt i honningproduksjonen.

Søknadsfrist er senest 6 måneder etter vedtak om pålegg.

Du finner mer informasjon om erstatningen på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Start service

About this form

Open contact form