På grunn av etablering av ny IT-plattform i Landbruksdirektoratet, vil dette skjema ikke være tilgjengelig i perioden 29. nov. kl. 08:00 - 4. des. kl. 08:00.

About this form

Skjemaet er tilgjengelig fra 1. august.

Frist for innlevering av søknad blir satt av fylket. Se veileder for fylket du søker i.

Alle foretak som fyller grunnvilkårene for produksjonstilskudd i jordbruket og som ellers fyller vilkårene for de enkelte tiltakene i Regionalt miljøprogram for fylket.

For å fylle ut dette skjemaet må du representere et landbruksforetak i Altinn.

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten.

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Skjemaet skal brukes for å søke om tilskudd til miljøtiltak.

I søknaden må du registrere alle miljøtiltakene du søker tilskudd til. De fleste tiltakene skal tegnes inn i elektronisk kart. Se denne filmen for veiledning i hvordan du tegner i kartet.

Dersom du skal søke om tilskudd i flere fylker, må du sende inn ett skjema for hvert fylke.

Regionalt miljøtilskudd blir gitt til jordbruksforetak som utfører miljøtiltak i jordbruket. Hvert fylke har sitt eget regionalt miljøprogram. Mer informasjon om miljøprogrammet i det enkelte fylke finner du på fylkesmannens miljøprogramsider. Du finner lenker til fylkesmannen på skjemasiden «Om ordningen»

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål eller trenger veiledning.

Open contact form