Unntatt fra beregning av merverdiavgift

Noen virksomheter og tjenester er unntatt fra merverdiavgiftslovens bestemmelser. Hvis du driver en slik virksomhet, skal du ikke registreres i mva-registeret og skal ikke beregne mva på salgene dine. Da vil du heller ikke ha rett til fradrag for mva på de innkjøp du foretar til virksomheten din.


Unntatte tjenester

Tjenester som er unntatt fra merverdiavgiftsloven er blant annet:

 • helsetjenester (for eksempel leger, tannleger, psykologer, kiropraktorer, fysioterapeuter, tannteknikere og ambulansetjenester)
 • sosiale tjenester (for eksempel pass av barn i private eller kommunale barnehager, omsorgs- og pleietjenester i aldershjem og hjemmehjelpstjenester) 
 • undervisningstjenester (både skoleundervisning, fritidsrettet undervisning og kjøreopplæring) 
 • kulturelle tjenester (blant annet teater-, opera-, ballett-, sirkusforestillinger og dansetilstelninger med levende musikk) 
 • tjenester i form av kunstnerisk fremføring av åndsverk og formidling av slike tjenester. Unntaket omfatter også tjenester som er en integrert og nødvendig del av denne fremføringen
 • guidetjenester 
 • finansielle tjenester (for eksempel forsikring, finansieringstjenester, utførelse av betalingsoppdrag, gyldige betalingsmidler, finansielle instrumenter og forvaltning av verdipapirfond). Unntaket omfatter også meglertjenester knyttet til finansielle tjenester) 
 • lotteritjenester 
 • seremonielle tjenester i forbindelse med begravelses- og bisettelsestjenester
 • offentlig myndighetsutøvelse (for eksempel tinglysingsforretninger og utstedelse av pass og førerkort) 
 • omsetning og utleie av fast eiendom og rettigheter til fast eiendom.

Fra sistnevnte unntak er det en rekke viktige unntak, som medfører at omsetningen likevel kan bli avgiftspliktig. Dette gjelder blant annet for omsetning av romutleie i hotellvirksomhet, næringsmessig utleie av fritidseiendom, utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet og utleie av oppbevaringsbokser. Det er også anledning til frivillig registrering av utleie av fast eiendom til bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet.

Merverdiavgiftsloven

Forskrift til merverdiavgiftsloven

Skatteetaten - merverdiavgiftshåndboken

Er du usikker på om virksomheten din er unntatt fra mva-plikten bør du kontakte Skatteetaten for en vurdering. 

Kontakt Skatteetaten

Åpne kontaktskjema