Dette skjema benyttes ved korrigering av inn- og utførselsdeklarasjoner dersom man ikke har tillatelse til elektronisk omberegning i TVINN.
For mer informasjon vedrørende elektronisk omberegning, klikk her.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet brukes i forbindelse med korrigering av inn- og utførselsdeklarasjoner.
Ett skjema kan omfatte flere deklarasjoner dersom det vedrører samme firma og samme årsak.
Skjemaet gjelder ikke for omberegninger som:

  • Er eldre enn 3 år gamle
  • Er klager på tidligere vedtak
  • Er søknad om drawback etter gjenutførsel
  • Er forsøkt omberegnet tidligere og blitt avvist av Tolletaten.

Gebyr som er fastsatt refunderes ikke av Tolletaten, refusjon søkes hos det enkelte returselskap. Dette gjelder for gebyrene: AR, BG, BO, DE, RK og RR.

Ved ønske om refusjon av disse tilfellene må henvendelsen rettes til Skatteetaten som rette forvaltningsmyndighet.

  • Refusjon av særavgifter i forbindelse med gjenutførsel
  • Refusjon av særavgifter i forbindelse med avgiftsfri bruk
  • Refusjon av merverdiavgift i forbindelse med gjenutførsel til firmaer som ikke er registrert for merverdiavgift.

Ønskede vedlegg opplyses i skjema.

Alle eksportører, importører og deres representanter (transportører/speditører mv.) unntatt privatpersoner kan benytte skjemaet.
Privatpersoner kan søke via toll.no sin side her.

For å benytte denne tjenesten trenger du Altinnrollen Regnskapsmedarbeider.

Personvern i Tolletaten.

Les om dette her

Kontaktinformasjon

Trenger du hjelp?
Kontakt oss her

Åpne kontaktskjema