Formålet med undersøkelsen er å lage offisiell statistikk om utbyttet fra småviltjakt. I tillegg skal undersøkelsen kartlegge hvor mange jegere som har deltatt i jakt på viltartene som det er åpnet for jakt på.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Årlig undersøkelse.

Jaktåret  varer fra 1. april til 31. mars. Frist for innsending er 1. mai.

Alle som har betalt jegeravgiften er pålagt å rapportere.

Innsendt skjema finner du under Arkiv i egen Innboks (som innlogget i Altinn).

Kontaktinformasjon

Epost: datafangst@ssb.no
Telefon: 62 88 56 00

Tilgjengelighetserklæring

Åpne kontaktskjema