NVE kan gi midlertidig tillatelse etter vannressursloven § 8 til å fravike gjeldende reglement når formålet er behov for reparasjoner, opprensking og naturfaglige undersøkelser.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal sendes inn dersom planlagt vedlikehold eller uforutsette hendelser gjør det nødvendig å fravike fra manøvreringsreglementet, minst tre måneder før endringen skal gjennomføres.

 

Alle produsenter som har vannkraftverk. Søker må være hovedeier av kraftverksanlegget det søkes om.

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil i Altinn. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Relevante lovhjemler/forskrifter

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) - Kapittel 2. Alminnelige regler om vassdrag - Lovdata

NVE vil normalt kunngjøre saken med høringsfrist på minst 20 dager, og innhenter uttalelser fra kommuner, fylkeskommunen og fra Statsforvalteren i aktuelt fylke.

 For mer informasjon, gå til https://www.nve.no/skjema/NVE-0052.

Kontaktinformasjon

Ved feilmelding eller problemer ved innlogging vennligst se https://www.nve.no/skjema/feil.

Har du spørsmål eller videre problemer kan du henvende deg til nve@nve.no.

Vennligst benytt navn og referansenummer på skjemaet (overskriften på denne siden) som emne, for at vi raskere kan behandle din henvendelse. Send gjerne med skjermbilder og forklaringer.

Åpne kontaktskjema