Import, eksport og produksjon av tobakksvarer i næring krever en bevilling fra Helsedirektoratet jf. Tobakksskadeloven.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes når man har gjort søknadspliktige endringer i en virksomhet som allerede har bevilling.

: Virksomheter. Den som fyller ut må ha rolle Utfyller/innsender.

Det kreves dokumentasjon knyttet til sentrale personer i virksomheten, sikring av lokaler, internkontroll med mer. For fullstendig informasjon om nødvendige vedlegg, se https://www.helsedirektoratet.no/tema/tobakk-royk-og-snus

Skjemaet skal brukes til å melde inn endringer som er relevante for den aktiviteten det er gitt bevilling for.

For mer informasjon om bevillingsordningen for import, eksport og produksjon av tobakksvarer og produksjonsutstyr, se: https://www.helsedirektoratet.no/tema/tobakk-royk-og-snus/bevillingsordning-for-import-eksport-og-produksjon-av-tobakksvarer-og-produksjonsutstyr

Kontaktinformasjon

Telefon faglig brukerstotte : 47 47 20 20
Epost faglig brukerstotte : Ingvild.riksfjord@helsedir.no

Åpne kontaktskjema