Forsikringsforetak skal levere egenvurdering av risiko og solvens (ORSA) via Altinn. For at ORSA på gruppenivå skal kunne samordnes med vurderingen i et datterforetak må det foreligge en tillatelse fra Finanstilsynet. Altinnskjemaet skal ha et ORSA-dokument som vedlegg. Flere vedlegg er tillatt.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Frist:
Frist for rapportering er senest 14 dager etter at egenvurderingen er godkjent av styret i foretaket. 

Feilinnsending:
Eventuelle feil korrigeres ved å sende inn skjemaet på nytt. 

Norske livsforsikringsforetak og skadeforsikringsforetak.

Altinnskjemaet skal ha et ORSA-dokument som vedlegg. Flere vedlegg er tillatt. 

Fra og med 2017 skal forsikringsforetakene levere egenvurdering av risiko og solvens (ORSA) via Altinn.

For at ORSA på gruppenivå skal kunne samordnes med vurderingen i et datterforetak må det foreligge en tillatelse fra Finanstilsynet.

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets nettsider.

Åpne kontaktskjema