Register for reelle rettighetshavere utsatt

Finansdepartementet utsetter Register over reelle rettighetshavere, på grunn av en EU-dom som setter begrensninger for allmenhetens innsyn i data.


EU-dommen har skapt usikkerhet om hjemmelsgrunnlaget, og Finansdepartementet har derfor besluttet å utsette idriftsettingen inntil videre. De vil nå vurdere dommens konsekvenser og betydning i Norge og få på plass de nødvendige avklaringer. Arbeidet har høy prioritet i departementet, for å legge til rette for en raskest mulig utrulling av registeret.

Registeret var opprinnelig planlagt å åpne 2. januar 2023. Brønnøysundregistrene vil i stedet arbeide med å videreutvikle løsningen, og er klare til å sette den i drift i løpet av 2023.

Hva er register for reelle rettighetshavere?

Fra 1. november 2021 måtte norske virksomheter forholde seg til lov om reelle rettighetshavere. Fra denne datoen skal alle virksomheter ha oversikt over hvilke fysiske personer som er reelle rettighetshavere i sin virksomhet. Disse opplysningene skal dokumenteres, oppbevares og eventuelt kunne utleveres til myndighetene.

Formålet med loven er å sikre økt åpenhet om norske virksomheters eierstrukturer. Dette vil gjøre det vanskeligere å skjule hvem som i realiteten har kontroll og eierskap over en virksomhet. Regelverket vil bidra til å motvirke misbruk av de aktuelle virksomhetene til hvitvasking, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet.

En reell rettighetshaver er en fysisk person som gjennom sin eierandel eller stemmeandel i virksomheten kontrollerer virksomheten. Andelen må overstige 25 prosent. Også en fysisk person som har rett til å utnevne eller avsette minimum 50 prosent av medlemmene i virksomhetens styrende organer, anses å være en reell rettighetshaver.

Finansdepartementet om EU-dommen

Lov om register for reelle rettighetshavere – Lovdata

Forskrift om register for reelle rettighetshavere – Lovdata

Kilde: Brønnøysundregistrene. 

 

Åpne kontaktskjema