1. juli kommer det nye krav til innholdet i arbeidsavtaler

Fra 1. juli skal flere opplysninger enn tidligere inn i arbeidsavtaler. Avtalene skal også være på plass tidligere enn før. Endringene skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår.


Arbeidstilsynet ber arbeidsgivere sette seg godt inn i endringene og oppdatere både rutinene for inngåelse og innholdet i arbeidsavtalene de skal bruke.  

Kravet om å ha med flere opplysninger enn tidligere, gjelder for arbeidsavtaler som inngås fra og med 1. juli 2024. Det er ikke krav om at avtaler som er inngått før den tid, skal oppdateres.

Dersom arbeidstaker likevel ber om å få inn nye opplysninger i den eksisterende arbeidsavtalen, skal arbeidsgiver gjøre det. Fristen for arbeidsgiver er i så fall to måneder.

Dette må arbeidsgiver opplyse om

Fra 1. juli 2024 skal disse opplysningene være med i alle nye arbeidsavtaler:

- Arbeidssted

- Eventuell prøvetid

- Ulike typer fravær som gir rett på betaling fra arbeidsgiver

- Oppsigelse

- Tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i grunnlønna

- Arbeidstid, vaktendringer og overtid

- Eventuelt rett til kompetanseutvikling

- Sosiale ytelser som arbeidsgiver betaler for (pensjon, forsikring m.m.)

Du kan lese mer om hva en arbeidsavtale skal inneholde her.

Mer kunnskap til arbeidstakerne

Den kommende lovendringen skal bidra til at direktiv om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår, arbeidsvilkårsdirektivet, som er vedtatt i EU, gjennomføres i Norge.  

Ved å få inn flere opplysninger i arbeidsavtalene vil arbeidstakerne være bedre opplyst når de starter i en ny jobb.

– Lovendringen er ikke ment å rokke ved arbeidsgivers styringsrett. Endringene tar sikte på å styrke arbeidstakernes rett til informasjon om arbeidsforholdet. Hva som ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett og hva som er bindende avtalevilkår, må fortsatt vurderes konkret, sier seksjonsleder Tonje Fanes ved seksjon for regelverk i Arbeidstilsynet.

Maler for arbeidsavtaler som tar høyde for den kommende lovendringen, blir publisert før 1. juli på arbeidstilsynet.no.

Les hele nyhetssaken her.

Kilde: Nyhetsmelding fra Arbeidstilsynet 16.05.24

 

Åpne kontaktskjema