Om denne tenesta

Tenesten skal nyttast årleg.

Frist 1. februar.

Følgjande selskap skal bruke dette skjemaet:

-  Skadeforsikringsføretak

-  Livsforsikringsføretak

-  Filial av utanlandsk skadeforsikringsføretak (NUF)

-  Filial av utanlandsk livsforsikringsføretak (NUF)

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyllar/innsendar.
Du kan sjå kva rollar du har for ein aktør på sida Profil. Om du ikkje har desse rollane, må du få nokon som har dei til å delegere dei til deg.

Det er ikkje krav til vedlegg.

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, kontakt

Merete Hoel Bjanes, Email: mhb@finanstilsynet.no, Telefon: 22939790

Åpne kontaktskjema