Opprydding i roller som gir rettigheter til rollen Kontaktperson for NUF

Altinn rydder i de roller som automatisk gir rettigheter til Kontaktperson for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF). Dette betyr i praksis at Kontaktperson mister tilgang til roller, se oversikt i saken.


Altinn har hatt dialog med Enhetsregisteret som har kommet med en presisering på at Kontaktpersonens tiltenkte funksjon er å være en person som:

 • går god for opplysninger som meldes til Enhetsregisteret (rett til å melde)
 • har meldeplikt til Enhetsregisteret på vegne av virksomheten
 • kommunisere med Enhetsregisteret ellers på vegne av virksomheten

Dette innebærer at registrering av kontaktperson i Enhetsregisteret i seg selv ikke gir rolleinnehaveren legitimasjon til å opptre på vegne av virksomheten i andre sammenhenger.

Med utgangspunkt i denne presiseringen fra Enhetsregisteret rydder  Altinn i de roller som automatisk gir rettigheter til Kontaktperson for NUF. Følgende roller vil Kontaktperson miste tilgang til:

 • Primærnæring og næringsmiddel
 • Plan- og byggesak
 • Kommunale tjenester
 • Patent, varemerke og design
 • Økokrim rapportering
 • Regnskapsmedarbeider
 • Helse-, sosial- og velferdstjenester
 • Samferdsel
 • Energi, miljø og klima

 

Personer som er registrert med rollen Kontaktperson (for NUF) i Enhetsregisteret kan oppleve å ha tilgang til færre tjenester enn tidligere.

Informasjon om denne endringen er gitt tjenesteeierne i Altinn i forkant av at endringen ble utført.

Åpne kontaktskjema