Tilskudd til markedsavklaring

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Innovasjon Norge kan gi deg tilskudd til å teste om det finnes et marked for løsningen din.


Markedsavklaringstilskudd er finansiering av innovative prosjekter med betydelig potensial for verdiskaping og vekst i det internasjonale markedet eller i distriktene. Tilskuddet skal brukes til å teste om det eksisterer et betalingsvillig marked for løsningen din.

Hvem kan få markedsavklaring?

  • Bedrifter yngre enn 3 år prioriteres. De må være etablert med organisasjonsnummer. Det mest vanlige er enkeltpersonforetak eller AS.
  • Bedrifter med en unik forretningsidé og en grov skisse til forretningsmodell
  • Bedrifter som har et datagrunnlag til å vurdere markedspotensialet sitt
  • Bedrifter med tilgjengelig kapital, menneskelige ressurser og kjernekompetanse som sannsynliggjør god gjennomføring av prosjektet.
  •  

Tilskuddet finansierer eksterne kostnader knyttet til markedsavklaringsaktiviteter som må gjøres for å kunne ta prosjektet videre til neste steg; kommersialisering av løsningen.

Innovasjon Norge om tilskudd til markedsavklaring

Åpne kontaktskjema