Tilskudd til kommersialisering

Har du testet og bekreftet at det finnes et marked for løsningen din? Da kan du søke Innovasjon Norge om finansiering til å kommersialisere den, slik kan du kan lansere løsningen i markedet.


Hvem kan søke?

  • Gründer eller oppstartsselskaper med forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet.
  • Bedrifter yngre enn 5 år. Bedrifter yngre enn 3 år prioriteres.
  • Prosjektet må være innovativt og ha et betydelig vekstpotensial. Vi anser vekstpotensialet som betydelig når prosjektet har mulighet for å lykkes i et internasjonalt marked.
  •  

Eksempler på aktiviteter Innovasjon Norge kan finansiere:

  • Videreutvikling av produkt eller tjeneste, herunder designprosjekter og/eller samarbeid med pilotkunder
  • Beskyttelse av immaterielle rettigheter
  • Utviklingsaktiviteter som sikrer en best mulig introduksjon av løsningen i markedet
  • Kompetanseheving, for eksempel deltakelse på Innovasjon Norges globale kompetanseprogram
  • Mindre fysiske investeringer som er nødvendige for å kommersialisere løsningen

 

Innovasjon Norge om tilskudd til kommersialisering

Åpne kontaktskjema