Tilskudd til innovativ bruk av tre

Bruk av fornybart materiale fra skog kan bidra til reduksjon i klimagassutslipp. Store og små bedrifter over hele landet kan søke støtte til utviklingsprosjekter.


Hvem kan få finansiering?

Innovasjon Norge kan støtte alle bedrifter som arbeider for å øke bruken av tre. Spesielt søker de produksjonsbedrifter innenfor byggesektoren.

Hva kan Innovasjon Norge finansiere?

Din bedrift kan få tilskudd til delvis dekning av kostnader i et utviklingsprosjekt som bidrar til økt industrialisering:

  • Produktutvikling: Uttesting, utvikling og dokumentasjon av treprodukter
  • Prosessutvikling: Kompetansebygging og gjennomføring av industrialisering og effektivisering av produksjon
  • Bedriftsutvikling: Videreutvikling av forretningsplan, spesifikk kompetanseutvikling, innhenting av internasjonal kunnskap, samt samarbeidstiltak mellom produksjonsbedrifter
  • Mulighetsstudie: Testing av byggekonsepter som kan industrialiseres: Kartlegging av kunnskap, behovsanalyse for beslutningsgrunnlag

Innovasjon Norge om tilskudd til innovativ bruk av tre

Åpne kontaktskjema