Tilskudd til frittstående skoler

Tilskudd kan gis til skoler godkjent etter friskoleloven eller voksenopplæringsloven kapittel 4.


Formålet med Lov om frittstående skoler er å medvirke til at det kan opprettes og drives frittstående skoler.

Grunn- og videregående skoler

Målet for tilskuddsordningen er å sikre at det kan etableres og drives frittstående grunn- og videregående skoler med rett til statstilskudd, jf. lov om frittståande skolar (friskolelova).

Fristen for å søke om godkjenning av ny skole er 1. februar.

Voksenopplæring

Formålet med lov om voksenopplæring er å fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet.

Målet for tilskuddsordningen er å legge til rette for organisert opplæring i skoler etter kapittel 4 i voksenopplæringsloven.
Fristen for å søke om godkjenning av ny skole er 1. april.

Friskoleloven

Forskrift til friskoleloven

Økonomiforskrift til friskoleloven

Utdanningsdirektoratet om tilskudd til frittstående skoler

Voksenopplæringsloven

 

Åpne kontaktskjema