Demonstrasjonsprosjekter i næringslivet

Skal forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte.


Prosjektene skal bidra til å sikre norsk kompetanse, arbeidsplasser, verdiskaping og en konkurransedyktig industri.

Forskningsrådet om støtte til Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Åpne kontaktskjema