Skjema for begjæring om vergemål brukes hvis det er behov for å begjære vergemål for voksen. Skjemaet brukes også hvis det er behov for å endre et eksisterende vergemål.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Ved behov

Dersom skjema for Begjæring om vergemål er sendt inn med feil kontaktes din lokale vergemålsmyndighet. Finn din statsforvalter på

www.statsforvalteren.no

Begjæring om vergemål kan sendes inn av personen selv, nære pårørende, personens verge, hvis han eller hun allerede står under vergemål, eller av behandlende lege eller tilsynslege.

En begjæring om vergemål sendes inn dersom en person trenger bistand eller antas å trenge bistand til å ivareta sine egne økonomiske  eller personlige interesser på grunn av sin fysiske og/eller psykiske tilstand eller funksjonsevne.

Skjemaet sendes inn som privatperson. Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

For å oppfylle vilkårene for vedtak om vergemål for voksne skal det foreligge en legeerklæring. Se Vilkår for opprettelse av vergemål under «Nyttige linker».

Legeerklæringen kan, om den foreligger, vedlegges begjæringen eller sendes direkte vil vergemålsmyndigheten.

Benytt skjema for erklæring (GA-8026 Legeerklæring) fra lege (eller annen sakkyndig) ved begjæring om vergemål.

Skjema for begjæring om vergemål brukes hvis det er behov for å begjære vergemål for voksen. Skjemaet brukes også hvis det er behov for å endre et eksisterende vergemål. 

Begjæringen behandles av statsforvalteren i det fylket der personen er folkeregistrert. Hvis det er snakk om å frata den rettslige handleevnen helt eller delvis, skal saken behandles av tingretten.

Trenger du hjelp?

Ved faglige spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet

Åpne kontaktskjema