Formålet med ordningen er å bidra til å redusere faren for tap av menneskeliv og store, materielle verdier ved flom og skred, samt å bidra til tiltak for å bedre vassdragsmiljøet der det er forringet av tidligere inngrep.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknadsfrist for innsendelse er 1. juli.

Kommuner, fylkeskommune, og eventuelt lag, organisasjoner eller privatpersoner for miljøtiltak.

 

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil i Altinn. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Relevante lovhjemler/forskrifter

Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebyggende tiltak og miljøtiltak langs vassdrag (kap 1820. post 60 eller kap. 1820, post 72) ligger til grunn for søknaden.

Kontaktinformasjon

Ved feilmelding eller problemer ved innlogging vennligst se https://www.nve.no/skjema/feil.

Har du spørsmål eller videre problemer kan du henvende deg til nve@nve.no.

Vennligst benytt navn og referansenummer på skjemaet (overskriften på denne siden) som emne, for at vi raskere kan behandle din henvendelse. Send gjerne med skjermbilder og forklaringer.

Åpne kontaktskjema