Elevundersøkinga er tilgjengeleg frå Utdanningsdirektoratet

Elevundersøkinga starta 6. november og er open fram til 8. desember 2023. Det er Utdanningsdirektoratet (Udir) som er ansvarleg for undersøkinga.


Elevundersøkinga er ei årleg undersøking der elevar får seie meininga si om forhold som er viktige for å lære og trivast på skulen. Elevane svarer på spørsmål om mellom anna trivsel, mobbing, miljø, motivasjon og støtte frå lærar. Det er obligatorisk for alle skular å gjennomføre Elevundersøkinga for 7. trinn, 10. trinn og vg1 i haustsemesteret.

  • For å gjennomføre Elevundersøkinga må skular og skuleeigarar ha riktige tilgangar til administrasjonsløysinga. Desse tilgangane blir styrt gjennom Altinn Autorisasjon.
  • For å få tilgang til administrasjonsløysinga for Elevundersøkinga må du i vere registrert for verksemda di i Altinn. Du må i tillegg få tildelt tilgang til tenesta «Elevundersøkelsen administrasjon».

Meir informasjon om Elevundersøkinga finn du på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Åpne kontaktskjema