Arbeidsgivere må sende digital inntektsmelding i tide

Arbeidsgivere skal sende den nye digitale inntektsmeldingen til NAV fra Altinn eller eget lønns– og personalsystem. Uten meldingen stopper saksbehandlingen opp, og utbetaling fra NAV til ansatt eller arbeidsgiver blir forsinket.


NAV trenger lønnsinformasjon og andre nødvendige opplysninger når en ansatt skal ha sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleiepenger, omsorgspenger eller opplæringspenger.

Starter fraværet 1. januar 2019 eller senere, må den nye digitale inntektsmeldingen benyttes. Virksomhet som ikke har lønns- og personalsystem eller ikke har fått innarbeidet inntektsmeldingen i sitt system, skal bruke Altinn.

Se video om hvordan du logger deg inn i Altinn.

Tidspunktet for innsending er viktig. Uten den digitale inntektsmeldingen kan ikke NAV starte saksbehandlingen. Forsinket innsending kan føre til at den ansatte eller bedriften ikke får penger på konto fra NAV så tidlig som forventet.

Eventuell tidligere praksis med å «samle opp» utfyllingen av inntektsskjemaer, må endres slik at inntektsmeldingene sendes fortløpende.

Les her om når digital inntektsmelding skal sendes inn.

For 2019-saker er det kun digitalt som gjelder. Innsending av papirskjema i slike saker vil føre til merarbeid og forsinkelser.

Åpne kontaktskjema