Tilskot til kursarrangørar

Europeiske kursarrangørar kan søkje om tilskot til å arrangere internasjonale kurs og seminar for den audiovisuelle bransjen.


Denne ordninga er ein del av Kreativt Europa, MEDIA-programmet. Det er for 2018-2020 inngått ein treårig rammeavtale med dei som fekk tilskot til kurs ved utlysinga EACEA 09/2018 . Det er derfor berre desse tilskotsmottakarane som kan søkje kurstilskot i 2019 og 2020.

Kva prosjekt kan få tilskot:

  • Europeiske kurs: Initiativ med målsetjing om å heve kunnskapen og kompetansenivået i den europeiske audiovisuelle bransjen.
  • Internasjonale kurs: Initiativ med målsetjing om å byggje opp den europeiske audiovisuelle bransjen
  • Regionale/nasjonale kurs: Initiativ med målsetjing om å styrkje produksjonskapasiteten i definerte lågproduksjonsland

Tilskudd til kursarrangører

Kreativt Europa MEDIA-programmet

Kreativt Europa

Åpne kontaktskjema