Tilskot til kommersialisering

Har du testa og bekrefta at det finnast ein marknad for løysinga di? Då kan du søke Innovasjon Norge om finansiering til å kommersialisere den, slik at du kan lansere løysinga i marknaden.


Kven kan søke?

  • Gründer eller oppstartselskap med ein forretningsidé som representerer noko vesentleg nytt i marknaden
  • Bedrifter som er yngre enn 5 år. Bedrifter som er yngre enn 3 år blir prioritert
  • Prosjektet må vere innovativt og ha eit stort vekstpotensial. Vekstpotensialet er stort når prosjektet har moglegheit for å lykkast i ein internasjonalt marknad

 

Eksempel på aktivitetar Innovasjon Noreg kan finansiere:

  • Vidareutvikle produkt eller tenester, også designprosjekt og/eller samarbeid med pilotkundar
  • Vern av immaterielle rettar
  • Utviklingsaktivitetar som sikrar ein best mogleg introduksjon av løysinga i marknaden
  • Kompetanseheving, for eksempel deltaking på Innovasjon Norge sitt globale kompetanseprogram
  • Mindre fysiske investeringar som er nødvendige for å kommersialisere løysinga

 

Innovasjon Noreg om tilskot til kommersialisering

Åpne kontaktskjema