Refusjon på grunnavgift på mineralolje

Fiskeflåten er fritatt frå grunnavgift på mineralolje, men betalar likevel grunnavgifta ved bunkring når fiske skal skje i nære farvatn.


Du kan søke Garantikassen om refusjon av betalt avgift.
Mineralolje = diesel, solar og gassolje

Bensin og  smørjeolje er ikkje omfatta av ordninga.

Refusjonsbeløpet for bunkringar i år 2022 er på kroner 1,76 per liter.

Søknadsfristen for bunkringsåret 2022 er 28. februar 2023.

Garantikassen om refusjon av mineraloljeavgift

Søknadsskjemaer fra Garantikassen for fiskere

Forskrift om særavgifter

Åpne kontaktskjema