Globale akseleratorer

Innovasjon Noreg tilbyr fleire globale akseleratorprogram som skal hjelpe oppstarts- og vekstbedrifter med å konkurrere og vekse i ein internasjonal marknad.


Innovasjon Noreg sitt akseleratorprogram introduserer deg til menneske, innsikt og metodar som forbereder deg på kva det verkeleg vil sei å konkurrere i ein internasjonal marknad.

Innovasjon Noreg tilbyr tech-incubator i Silicon Valley, marketing i New York og tech-accelerator i London. I tillegg vert det tilbydd to fundraising for startups-program (generelt og for kreative næringar) for selskap i startfasen som har ambisjonar om å vekse og satse i nye marknader.

Innovasjon Noree- Globale akseleratorer

Åpne kontaktskjema