Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Skal forsterke næringslivet si eiga satsing på å demonstrere ny teknologi for bruk med høg samfunnsøkonomisk nytte.


Prosjekta skal bidra til å sikre norsk kompetanse, arbeidsplassar, verdiskaping og ein konkurransedyktig industri.

Forskningsrådet om støtte til Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Åpne kontaktskjema