Nye søknadsskjema om arbeidstid forenkler søkeprosessen

Nå kan du søke om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid og utvidet overtid mer effektivt med automatisk veiledning.


Arbeidstilsynet har over en lengre periode arbeidet med å forbedre søknadsskjemaene om arbeidstid. Nå er de nye skjemaene på plass i Altinn.

Automatisk veiledning

De nye skjemaene gir automatisk veiledning til deg som søker ut ifra hva du velger underveis i skjemaet. Gjennom søkeprosessen får du veiledning og spørsmål med utgangspunkt i hvilken bransje du velger, og ut ifra hvilken arbeidstid du søker om.

Det er mulig å søke om flere prosjekter eller arbeidssteder i en søknad. Det er også enklere å søke om flere forskjellige yrkesgrupper.

Kjent plattform i stadig utvikling

Arbeidstilsynet har tatt i bruk digitaliseringsdirektoratets nyeste versjon av Altinn. Altinn3 er en skybasert tjeneste som er i stadig utvikling. Det er en kjent plattform for sluttbrukerne, den er svært skalerbar og har en sikker infrastruktur. Den har en åpen kildekode som gjør det mulig for offentlige virksomheter å samarbeide på tvers. En åpen kildekode bidrar også til gjennomsiktighet og tillit til offentlige tjenester.

Slik søker du

Arbeidstilsynet behandler søknader om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid og søknader om utvidet overtid.

Virksomheter som skal organisere arbeidstiden ved gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid og ikke har andre avtaler om dette, kan søke om tillatelse til dette fra Arbeidstilsynet.

Virksomheter som har behov for utvidet overtidsarbeid, og ikke har andre avtaler om dette, kan søke om tillatelse til dette fra Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet om søknadsskjema om arbeidstid

Åpne kontaktskjema