Eg får melding om fare for tidsavbrot og at eg må lagra. Korleis gjer eg det?

Løysninga kan vere å byta mellom sidene i skjemaet (førre/neste) eller trykkje på nokon av funksjonane i skjemaet. Når ein gjer det slik, mellomlagres det man har registrert. 

Skal ein skrive mye (dvs. lenge - meir enn ca 20 min) i eit felt, bør det skrivast på førehand og limast inn i feltet, eller leggjast til som vedlegg. 


Åpne kontaktskjema