Under Skjema og tenester du har rett til får du oversyn over roller og rettar du har for den aktøren/profilen du representerer. Til høgre for kvar rolle finn du eit ?, klikk på denne og du vil sjå kva for tilganger rollen gir deg. 


Åpne kontaktskjema