Aktivitetsloggen viser ein historikk over kva for roller og rettar som har blitt gitt og sletta for den du ønskjer å representerer. Berre personar med rollen Tilgangsstyring har tilgang til å sjå aktivitetsloggen. 


Åpne kontaktskjema