Din kontaktinformasjonen for verksemda gir deg varsel på dei skjema og tenester du har rett til å sjå, på vegne av verksemda. Viss du har registrert kontaktinformasjonen din her, vert du berre varsla om sendingar som du har rollar/rettar til å sjå i Altinn på den aktuelle verksemda.

Her ser du korleis du kan få varsling berre på spesifikke tenester.


Åpne kontaktskjema