ID-porten/MinID/BankID

ID-porten er den primære innloggingskanalen til Altinn og er ei felles innloggingsløysing for mange offentlege tenester.

Åpne kontaktskjema