Finn du ikkje skjemaet verken under innboks, arkiv eller sletta så kan det vere to ting som har skjedd. Anten er det meir enn 2 år siden skjemaet vart lagt til i sletta, som gjer at det vert sletta automatisk av Altinn, eller så har det vorte manuelt fjerna frå sletta.

Meldingar som ligg i sletta er berre mogleg å slette permanent viss du representer eit fødselsnummer.

Når eit skjema er borte vil det ikkje vere mogleg å henta tilbake.


Åpne kontaktskjema