Klikk på namnet ditt oppe til høgre på sida. Du får då fram eit oversyn over kva for aktørar du har tilgang på i Altinn, det kan vere andre personar eller verksemder. 

Undereiningar og sletta einingar finn du ved å klikke Vis alle aktørar. Her kan du velje å Sjå alle undereiningar eller Sjå sletta einingar.

Meir informasjon om korleis du representerer andre. 


Åpne kontaktskjema