Send inn skjema på nytt? Slik lagar du ny kopi av innsendt skjema

Lag ny kopi er ein funksjon som let deg få ein heil eller delvis kopi av eit allereie innsendt skjema. På denne måten slepp du å fylle ut heile skjemaet på nytt neste gong du skal sende inn. 

Funksjonen finn du på det aktuelle skjemaet som ligg under arkiv i innboks

Ikkje alle tenester innehar funksjonen Lag ny kopi.


Åpne kontaktskjema