Kva betyr feilmeldingane i tilbakemeldinga?


Synest du det er vanskeleg å forstå feilmeldingane, finn du ei utdjupande forklaring her. Den er oppdatert 28. august 2015.

Tilbakemeldinga på a-meldinga viser resultatet av dei automatiske kontrollane av a-meldinga. Det er lagt inn reglar for kva a-meldinga skal innehalde.

Du får til dømes tilbakemelding dersom du har lagt inn ugyldige inntektskombinasjonar i lønnssystemet, dersom ein inntektsmottakar manglar i ei a-melding utan at arbeidsforholdet er avslutta (meld sluttdato), opplysningar manglar eller er feil.

Åpne kontaktskjema