Hjemmekontor i utlandet

Arbeidstaker kan ikke på eget initiativ ta med seg jobben til hjemmekontor/kontor i feriebolig eller lignende i utlandet. Det er opp til deg som arbeidsgiver å bestemme om du vil gi arbeidstaker tillatelse til å arbeide fra utlandet.


Lønn opptjent mens arbeidstaker er i utlandet må innrapporteres som lønn opptjent i utlandet med angivelse av landkode.

Arbeidsgiver må som hovedregel trekke skatt, innbetale arbeidsgiveravgift, og innrapportere dette via a-meldingen. Dersom man har arbeidstakere som jobber fra hjemmekontor i utlandet, kan dette få skattemessig betydning for både virksomheten og arbeidstaker. Det kan også få konsekvenser for arbeidstakers trygderettigheter, pensjon og forsikringer. For deg som arbeidsgiver kan det oppstå plikt til å registrere virksomheten i landet hvor den ansatte arbeider på hjemmekontor. Hvis arbeidstaker skal jobbe i utlandet lenger enn en måned må arbeidsgiver og arbeidstaker inngå en skriftlig arbeidsavtale før avreise. I tillegg til de vanlige minimumskravene til innhold i arbeidsavtale, skal avtalen spesifisere hvor lenge arbeidet skal utføres i utlandet, hvilken valuta lønnen skal utbetales i, eventuelle kontant- og naturalytelser knyttet til utenlandsarbeidet, og eventuelt vilkårene for arbeidstakerens hjemreise.

 

Open contact form