Refusjon av grunnavgift på mineralolje

Fiskeflåten er fritatt for grunnavgift på mineralolje, men betaler imidlertid grunnavgiften ved bunkring når fiske skal skje i nære farvann. Det må søkes om refusjon av betalt avgift til Garantikassen.


Mineralolje = diesel, solar og gassolje.
Bensin og smøreolje omfattes ikke av ordningen.

  • Refusjonsbeløpet for bunkringer i år 2022 er på kroner 1,76 per liter.
    Søknadsfristen for bunkringsåret 2022 er 28. februar 2023.
Open contact form