Distribusjonstilskudd til aviser i Finnmark

Topografi, spredt bosetning og klima gjør avisdistribusjon kostnadskrevende i Finnmark. For å lette på de økonomiske ekstrabyrdene disse avisene har, innvilger Medietilsynet et eget distribusjonstilskudd til aviser i dette fylket.


Aviser i Finnmark kan søke distribusjonstilskudd i tillegg til produksjonsstøtten. Støtten fastsettes ut i fra mengden dokumenterte distribuerte eksemplarer.

Open contact form